Arrangere et erfaringsmøte

En enkel guide

Hva er et erfaringsmøte?

Find an organization in the area where you live and volunteer. It helps you learn languages, get a network, and it’s a key to getting a job. You can go to voluntig.no even if you do not know the language. You can visit the website of voluntary organizations or ask the contact person at the asylum reception.

Hvordan arrangerer vi det i min virksomhet?

Before I got a job, I had sent 100 applications. Never give up. Once you have got a job, you also get experience that makes it easier when you apply for a job next time. In addition, you get a larger network of people who can tell you about other jobs next time. Read more on this website.

Forberedelser

Med noen grunnleggende klargjøringer er du klar til å starte erfaringsmøtet.

 • Ha grupper på 6-14 deltagere med likt språk

 • Filmene finnes på mange språk på enfase.no

 • Gjør klar rommet for film med lyd og bilde

 • Sørg for å ha en stabil internettkopling

 • Ha penn og papir til deltagere for notering

Innledning

Pass på at deltagerne forstår formålet med møtet. En god introduksjon er derfor viktig:

Velkommen til dette møtet om erfaringer fra andre innvandrere i Norge. Det er mange som har vært nye i Norge før dere, og vi kan lære mye av andre sine livserfaringer i en annerledes livsfase. Vi skal vise et filmintervju fra en som tidligere er bosatt i en norsk kommune og som har deltatt på introduksjonsprogrammet. Vi skal lytte til hva denne personen har gjort for å bli en aktiv deltager i det norske samfunnet.

Gruppearbeid før filmvisning

Del deltagerne inn i grupper på to eller tre avhengig av hvor mange som deltar. Gi dem følgende oppgave:

Før vi viser filmen vil vi at dere skal diskutere følgende spørsmål: Hva er de to viktigste tingene du kan gjøre for å bli aktiv i det norske samfunnet og få jobb i Norge? Skriv det ned på arket.

La deltagerne snakke sammen i mindre grupper og bistå med at de får noe skrevet ned.

Filmvisning

Be deltagerne om å tenke på det man har skrevet ned under visning av filmen.

Forteller personen på filmen om noe av det dere har snakket om?

Vis filmen.

Her er filmene som kan brukes i erfaringsmøtet

 • Mamhoud – arabisk – Syria
 • Rasha – arabisk – Syria
 • Jamal – arabisk – Syria
 • Kerim – tyrkisk – Tyrkia (engelsk tale, tyrkisk subtitles)
 • Badria – somali – Somalia
 • Eden – tigrinja – Eritrea
 • Motaleb – dari – Afghanistan (norsk tale, dari subtitles teknisk feil)

Gruppearbeid etter filmvisning

De samme gruppene skal nå snakke sammen om hva som appellerte til dem i filmen.

Bli enige om hva dere mener er de to viktigste tingene som ble sagt i filmen om å bli aktiv i det norske samfunnet og få jobb i Norge. Etter ca 5 minutter skal hver gruppe presentere det dere er blitt enige om. Så snakker vi om hva dere har kommet frem til sammen.

Her ønsker vi å skape en arena der man kan snakke høyt om erfaringer og tanker rundt integrering i Norge. Samtalen blir bedre med ordstyring og spørsmål fra den som leder erfaringsmøtet.

ERFARINGER OG FORTELLINGER

På enFASE kan nyankomne innvadrere øke kunnskapen om det norske samfunnet og få motivasjon og inspirasjon til sitt eget integreringsprosjekt ved å lytte til fortellinger om livet i Norge fra folk med en lignende bakgrunn på sitt morsmål.

Les mer her