Arrangere et erfaringsmøte

En enkel guide

Hva er et erfaringsmøte?

Et erfaringsmøte handler om å samle en språkhomogen gruppe tilknyttet sin virksomhet og skape en arena der de sammen kan reflektere rundt sitt eget integreringsprosjekt i Norge. Vi erfarer at mange opplever at veien mot jobb i Norge i stor grad blir til mens man går. På et erfaringsmøte kan man sammen med andre med lignende bakgrunn relfektere rundt hva man bør fokusere på mens man beveger seg mot arbeid eller utdanning. Det handler om motivasjon til å lære seg språk utenom norskkurset, engasjere seg i frivillige arbeid eller oppsøke nye arenaer for å utvide sitt sosiale nettverk. På møtet blir man bedt om å tenke gjennom hva man selv kan gjøre i lys av andre sine erfaringer med å få seg jobb og ta utdanning i Norge.

Hvordan arrangerer vi det i min virksomhet?

Et erfaringsmøte er et viktig supplement til ordinært informasjonsopplegg eller undervisning. Likevel er temaene som tas opp sentrale i mye av det de fleste integreringsaktørene i Norge allerede informerer om. Derfor kan man enkelt implementere et erfaringsmøte i det eksisterende informasjonsprogrammet eller undervisningen. Det viktigste er at man klarer å samle en språkhomogen gruppe og har 1-2 timer til rådighet. Man trenger tilgang til bilde, lyd og internett. Utbyttet til målgruppa avhenger mye av innsatsen som legges inn i gjennomføringen. Nøkkelen er å skape en gruppe der deltagerne kan snakke fritt om fremtiden i Norge på sitt morsmål.

Forberedelser

Med noen grunnleggende klargjøringer er du klar til å starte erfaringsmøtet.

  • Ha grupper på 6-14 deltagere med likt språk

  • Filmene finnes på mange språk på enfase.no

  • Gjør klar rommet for film med lyd og bilde

  • Sørg for å ha en stabil internettkopling

  • Ha penn og papir til deltagere for notering

Innledning

Pass på at deltagerne forstår formålet med møtet. En god introduksjon er derfor viktig:

Velkommen til dette møtet om erfaringer fra andre innvandrere i Norge. Det er mange som har vært nye i Norge før dere, og vi kan lære mye av andre sine livserfaringer i en annerledes livsfase. Vi skal vise et filmintervju fra en som tidligere er bosatt i en norsk kommune og som har deltatt på introduksjonsprogrammet. Vi skal lytte til hva denne personen har gjort for å bli en aktiv deltager i det norske samfunnet.

Gruppearbeid før filmvisning

Del deltagerne inn i grupper på to eller tre avhengig av hvor mange som deltar. Gi dem følgende oppgave:

Før vi viser filmen vil vi at dere skal diskutere følgende spørsmål: Hva er de to viktigste tingene du kan gjøre for å bli aktiv i det norske samfunnet og få jobb i Norge? Skriv det ned på arket.

La deltagerne snakke sammen i mindre grupper og bistå med at de får noe skrevet ned.

Filmvisning

Be deltagerne om å tenke på det man har skrevet ned under visning av filmen.

Forteller personen på filmen om noe av det dere har snakket om?

Vis filmen.

Gruppearbeid etter filmvisning

De samme gruppene skal nå snakke sammen om hva som appellerte til dem i filmen.

Bli enige om hva dere mener er de to viktigste tingene som ble sagt i filmen om å bli aktiv i det norske samfunnet og få jobb i Norge. Etter ca 5 minutter skal hver gruppe presentere det dere er blitt enige om. Så snakker vi om hva dere har kommet frem til sammen.

Her ønsker vi å skape en arena der man kan snakke høyt om erfaringer og tanker rundt integrering i Norge. Samtalen blir bedre med ordstyring og spørsmål fra den som leder erfaringsmøtet.

Hva er forskjellen på erfaringsmøter og digitale erfaringsmøter?

I tilegg til denne metodikken arrangerer Caritas digitale erfaringsmøter. Det er live sendinger på Facebook og Youtube på ulike språk der innvandrere blir intervjuet om sin situasjon på sitt morsmål om veien til arbeid og utdanning i Norge. Disse er også nyttige for innvandrere i målgruppa og se på og lytte til, og det krever mindre organisering enn å arrangere erfaringsmøter selv. Du kan sjekke ut alle våre digitale erfaringsmøter på vår Youtubekanal.

Trenger du mer informasjon om erfaringsmøter eller enFASE?

Ta kontakt med prosjektleder anders@caritas.no eller les vår metoderapport om prosjektet her.