زندگی من در ناروی

از تجربه های مطلب بشنوید و راجع به اجتماع ناروی به دری بخوانید

امروز داوطلبانه

به داخل نشینید ، سازمانی در منطقه رهایش خود پیدا کنید و داوطلب شوید. این به شما کمک می کند تا زبان را بیاموزید ، شبکه ای بدست آورید ،چیز که می تواند کلید کاریابی شود حتی اگر زبان بلد نیستید می توانید به frivillig.no بروید. می توان به سازمانهای داوطلبانه مراجعه کرد یا از پذیرش پناهندگی سؤال کرد

 

یادگرفتن نارویجی

تا حد امکان وقت زیادی را برای یادگیری نارویجی صرف کنید. بروید و با افراد دیگر ملاقات کنید. این به زبان شما کمک می کند. احساس نکنید که جزئی از جامعه نیستید. اکنون شما اینجا هستید و می خواهید بخشی از جامعه شوید. برای عادی سازی زندگی خود باید این کارها را انجام دهید.

در ناروی مراجع دریافت کنید

کارفرمایان از تجرباتی که شما از کشور خود دارید مصروف نیستند ، آنها بیشتر مصروف تجربات شما از ناروی هستند. هرگز فراموش نکنید که برای کار خود به منابع مراجعه کنید و مرجع استفاده بعدی را نگه دارید. بهتر است مرجعی داشته باشید که به خوبی از ناروی و فرهنگ نارویجی آگاهی داشته باشد.

التغيير يمكن أن يحدث الآن

بهترین زمان برای شروع تغییر اکنون است. فکر کنید که چه میخواهید ، چه نوع رویاهایی دارید. اکنون روی آن کار کنید. در مورد چیزهایی که دستیابی به آنها غیرممکن است فکر نکنید. آیا اکنون می توانید زبان یاد بگیرید؟ بله می توانید. اگر از کلمه غیرممکن استفاده می کنید ، پیشرفت خود را متوقف می کنید ، هم در آموزش و هم در کار.

من اجازه اقامت را درناروی گرفتم و بعد نگرانی بعدی شروع شد. چگونه می توانم خودم را در این جامعه ادغام کنم. زیرا این هم یک چالش است. شما زبان را نمی دانید. شما اینجا کسی را نمی شناسید ، فقط خودتان را می شناسید.

موطلب از افغانستان

بیاموزید که چگونه اعتماد به نفس و عزت خود را دوباره بدست اوردم وشروع کرم که نارویجی بیاموزم .من با سرگرمی وکار هایی داوطلبانه شروع کردم و همین باعث شد شبکه من بزرگتر شود. با فعالیت و کنجکاوی موفق شدم زندگی هیجان انگیز به ناروی ایجاد کنم.

DIGITALE ERFARINGSMØTER

Facebook
YouTube

Følg med direkte på Youtube eller Facebook for samtaler fra personer med vellykkede integreringshistorier å formidle.

Neste senderekke er på TYRKISK og vil ta for seg erfaringene til personer godt integrert i arbeid eller utdanning, med fokus på hva andre kan lære av det de har oppnådd i det norske samfunnet.

Publisert Torsdag 26.08.21 kl. 14.00

Erfaringer med å være ny i Norge

Publisert Torsdag 02.09.21 kl. 14.00

Å bygge sosialt nettverk og å lære seg norsk

Publisert Torsdag 09.09.21 kl. 14.00

Veien mot arbeidsliv og utdanning

EnFASE LIVE STREAMING 

Lanseringsstream av enFASE 2020 – Her går prosjektleder Anders Stenersen gjennom prosjektet sammen med frivillige Badria. Denne lanseringen er kick-off for videre arbeid med relativt nye innvandre og andre på nett.

KOMMENDE STREAMING – Fra 14.00-14.45
  • 16. september – tyrkisk – Erfaringer med å være ny i Norge

  • 23. september – tyrkisk – Å bygge sosialt nettverk og å lære seg norsk

  • 30. september – tyrkisk – Veien mot arbeidsliv og utdanning

  • 14. oktober – dari – Erfaringer med å være ny i Norge

  • 21. oktober – dari – Å bygge sosialt nettverk og å lære seg norsk

کتابخانه

اطلاعات مهم تر درباره کار ، آموزش و جامعه نارویجی را به دری بخوانید.

اضغط هنا

Dersom du ønsker å snakke om din situasjon med noen av våre frivillige erfaringskonsulenter på enFASE, eller ønsker veiledning ved Caritas ressurssenter, kan du fylle ut skjemaet under.

Vi vil besvare din henvendelse i løpet av kort tid. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, og vi vil ivareta ditt personvern i henhold til  Personopplysningsloven.

با ما تماس بگیرید

Telefon: 404 28 450

اگر نمی خواهید گپ بزنید ، با ما تلفونی تماس بگیرید. این تلفن همان ساعات کاری با گپ/ چت را دارد و توسط داوطلبان اداره می شود.