زندگی من در ناروی

از تجربه های مطلب بشنوید و راجع به اجتماع ناروی به دری بخوانید

من اجازه اقامت را درناروی گرفتم و بعد نگرانی بعدی شروع شد. چگونه می توانم خودم را در این جامعه ادغام کنم. زیرا این هم یک چالش است. شما زبان را نمی دانید. شما اینجا کسی را نمی شناسید ، فقط خودتان را می شناسید.

How to protect yourself from COVID-19 www.FHI.no

Stay home

No handshake

Avoid contact with sick people

Cover your mouth

Wash your hands

Don’t touch your face

موطلب از افغانستان

بیاموزید که چگونه اعتماد به نفس و عزت خود را دوباره بدست اوردم وشروع کرم که نارویجی بیاموزم .من با سرگرمی وکار هایی داوطلبانه شروع کردم و همین باعث شد شبکه من بزرگتر شود. با فعالیت و کنجکاوی موفق شدم زندگی هیجان انگیز به ناروی ایجاد کنم.

امروز داوطلبانه

به داخل نشینید ، سازمانی در منطقه رهایش خود پیدا کنید و داوطلب شوید. این به شما کمک می کند تا زبان را بیاموزید ، شبکه ای بدست آورید ،چیز که می تواند کلید کاریابی شود حتی اگر زبان بلد نیستید می توانید به frivillig.no بروید. می توان به سازمانهای داوطلبانه مراجعه کرد یا از پذیرش پناهندگی سؤال کرد

 

یادگرفتن نارویجی

تا حد امکان وقت زیادی را برای یادگیری نارویجی صرف کنید. بروید و با افراد دیگر ملاقات کنید. این به زبان شما کمک می کند. احساس نکنید که جزئی از جامعه نیستید. اکنون شما اینجا هستید و می خواهید بخشی از جامعه شوید. برای عادی سازی زندگی خود باید این کارها را انجام دهید.

در ناروی مراجع دریافت کنید

کارفرمایان از تجرباتی که شما از کشور خود دارید مصروف نیستند ، آنها بیشتر مصروف تجربات شما از ناروی هستند. هرگز فراموش نکنید که برای کار خود به منابع مراجعه کنید و مرجع استفاده بعدی را نگه دارید. بهتر است مرجعی داشته باشید که به خوبی از ناروی و فرهنگ نارویجی آگاهی داشته باشد.

التغيير يمكن أن يحدث الآن

بهترین زمان برای شروع تغییر اکنون است. فکر کنید که چه میخواهید ، چه نوع رویاهایی دارید. اکنون روی آن کار کنید. در مورد چیزهایی که دستیابی به آنها غیرممکن است فکر نکنید. آیا اکنون می توانید زبان یاد بگیرید؟ بله می توانید. اگر از کلمه غیرممکن استفاده می کنید ، پیشرفت خود را متوقف می کنید ، هم در آموزش و هم در کار.

کتابخانه

اطلاعات مهم تر درباره کار ، آموزش و جامعه نارویجی را به دری بخوانید.

اضغط هنا

شما می توانید با داوطلبان دری زبان، (کاریتاس ناروی Caritas) تجارب شخصی از ادغام در جامعه ناروی صحبت کنید. در زیر برنامه برای هفته آینده است

دوشنبه
ترکی
Åpent fra 11-16

سه شنبه
عربی
Åpent fra 10-16

چهار شنبه
تیگرینیا
Åpent fra 10-16

پنج شنبه
دری
Åpent fra 10-16

جمعه
بسته

صحبت

با ما تماس بگیرید

اگر نمی خواهید گپ بزنید ، با ما تلفونی تماس بگیرید. این تلفن همان ساعات کاری با گپ/ چت را دارد و توسط داوطلبان اداره می شود.
Telefon: 404 28 450